Opleidingen

1996-2003 Industrieel Ontwerpen, Technische Universiteit Delft
Specialisatierichting: Productontwerpen praktijk

Cum laude afgestudeerd op 'Een spel voor het basisonderwijs'

Keuzevakken
- Ontwerpen van speel- en leermiddelen voor kinderen
- Design for All
- Productwaarneming en -beleving
- Experimentele vormgeving van visuele informatie
- Beeldschermergonomie
- Cognitief-ergonomische aspecten van user interfaces
- Computer visualisatie
- Onderwijskunde (faculteit TBM, TU Delft)
- Inleiding psychologie (Universiteit Leiden)
- Ontwikkelings- en onderwijspsychologie (Universiteit Leiden)

 
1990-1996
Atheneum, Sint-Montfortcollege Rotterdam

Vakkenpakket
Nederlands, Engels, Geschiedenis, Wiskunde A, Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Economie 1