Analyse


In deze fase wordt informatie over het te ontwerpen product en de doelgroep verzameld. Bij een educatief spel is het belangrijk om te weten welke leerstof in het spel verwerkt moet zijn, hoe de leerstof overgedragen moet worden, hoe het spel in de klas ingezet gaat worden en hoe vaak een spel gespeeld gaat worden. Hoe sluit een spel goed aan op het overige materiaal, welke werkvormen kunnen worden gebruikt, ligt de nadruk op kennis, vaardigheden of inzicht?

Naast de leerstof en de didactiek is het belangrijk om te weten wat de toekomstige gebruikers van het spel vinden. Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld vertellen wat zij graag in het spel zouden terugzien, hoe ze het willen gebruiken en wat de huidige problemen zijn. Kinderen kunnen bestaande spellen testen, vertellen wat zij moeilijk vinden in de leerstof en wat wel en niet leuk is.