Concepten

In deze fase worden de gekozen ideeën verder uitgewerkt en er wordt een prototype gemaakt. In dit prototype is de leerstof en het uiterlijk van het spel vaak nog niet helemaal vastgelegd, maar het prototype kan gespeeld worden zoals het spel uiteindelijk ook echt gespeeld zal gaan worden.

De prototypes worden vervolgens getest in situaties die zoveel mogelijk lijken op de situaties waarin het spel ook gebruikt zal worden. In elk geval met kinderen uit de doelgroep, maar het liefst in de klas, onder de les. Het testen in deze fase is heel belangrijk. Je kunt een spel pas echt goed beoordelen als je het speelt. Als een spel nu toch niet 'werkt' of kinderen vinden er echt niets aan, dan kan in deze fase nog voor één van de andere concepten gekozen worden.Het concept dat na het testen het best aan alle wensen voldoet, wordt uitgewerkt tot ontwerpvoorstel.