Ontwerpen met kinderen

Het ontwerpen met kinderen en het testen met kinderen zorgen ervoor dat het spel goed aansluit bij de doelgroep en goed begrepen wordt. Het is sneller duidelijk wat wel en niet werkt in een spel en wat kinderen wel en niet leuk vinden.

Overigens blijft samenwerken met andere betrokkenen, zoals leerkrachten, vakdidactici en dergelijke natuurlijk ook noodzakelijk.