Vormgeving en illustraties

De vormgeving en de ilustraties van een spel horen in feite in het ontwerpvoorstel bepaald te zijn. Soms kan het echter nuttig zijn als iemand anders de vormgeving en/of illustraties voor zijn rekening neemt. In dat geval is overleg tussen alle partijen heel belangrijk. De vormgeving en de illustraties moeten kinderen aanspreken en de leerstof en het spel verduidelijken.

In deze fase kan het ook nuttig zijn om de mening van kinderen uit de doelgroep te vragen over de verschillende mogelijkheden voor de vormgeving en illustraties.

Het uiteindelijke testen kan natuurlijk het best plaatsvinden als de vormgeving en de illustraties ook afgerond zijn.