Kids Moving the World Game

De Kids Moving the World Game hoort bij een lespakket waarin de leerlingen kennis maken met het dagelijks leven van kinderen in andere landen. Aan het eind van de lessenserie krijgen de scholen een bezoek van een Game Guide die het spel met de klas gaat spelen. Scholen kunnen kiezen uit drie verschillende landen: Cambodja, Nicaragua en Tanzania. Voor groep 5/6 draait het om thema's als school, thuissituatie, voedsel en spel. Voor groep 7/8 ligt het accent meer op een regio of het land als geheel. De klas wordt ingedeeld in groepen. Elke groep is de baas van een bepaalde regio. De kinderen in de groep moeten samen zorgen dat de dorpen in dit gebied zich goed ontwikkelen. Er moet bijvoorbeeld gezorgd worden voor genoeg voedsel, voldoende variatie in voedsel, onderwijs, gezondheidszorg en werk. Als de kinderen in de groep goed samenwerken en aan alle verschillende problemen denken, voorkomen ze ziektes en hongersnood en gaat het goed met hun dorpen.