De Toverschool

De Toverschool is een spellendoos waarmee vier verschillende spellen gespeeld kunnen worden. Door de kaarten uit het spel te vervangen door een kaartenset met een ander onderwerp, is het spel voor allerlei verschillende onderwerpen te gebruiken. Door het spelen van de spellen leren de leerlingen begrippen uit de stof. Ze oefenen ook vaardigheden, bijvoorbeeld informatie vinden, schema’s lezen en vooruit denken. In de verschillende spellen worden verschillende vaardigheden geoefend, waardoor je de spellen goed naast elkaar kunt gebruiken. Wat leerlingen in het ene spel leren kunnen ze in een ander spel weer gebruiken.

In het hoofdspel proberen de spelers de geheime deuren te vinden in een veranderend kasteel. Ze doen opdrachten om toverspreuken te verdienen. Met de toversreuken kunnen de deuren worden geopend. De speler die het eerst de schatkisten met de juiste inhoud heeft gevonden, wint het spel.