Spellen

Waarom zou je een spel gebruiken om kinderen iets te leren?

- Spellen zijn motiverend voor kinderen. Kinderen zijn voor een spel vaak bereid meer inspanning te leveren, zich beter en langer te concentreren en lossen zo vaak problemen op die ze anders hadden laten liggen.
- Spellen activeren. Kinderen moeten actief deelnemen, inzet tonen, samenwerken, overleggen, oordelen, en meningen geven. Bij sommige spellen moeten kinderen zich coöperatief opstellen en samenwerken met anderen om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.
- Bij een spel heeft iedereen op zich evenveel kans om te winnen. Zeker als kans een rol speelt, maar ook als andere vaardigheden dan ‘schoolse’ vaardigheden een rol spelen in het spel hebben ook kinderen die niet zo goed in het betreffende vak zijn ook een kans om te winnen. Dat is heel motiverend.
- Een spel biedt de mogelijkheid de stof te herhalen op een leuke manier. Als het spel goed is willen kinderen het vaker spelen en oefenen ze zo de leerstof.
- Een spel speel je in elk geval niet alleen, maar samen. Dat betekent dat er in elk geval over het spel gepraat moet worden en als het goed is ook over de leerstof. Dit is een goede manier om stof te leren beheersen, nieuwe woorden te leren en de taalontwikkeling te bevorderen.
- Hoewel een spel inderdaad wat meer voorbereiding kan kosten dan andere werkvormen, kost het relatief weinig tijd als kinderen het spel eenmaal kennen. Met een kant-en-klaar spel en eventueel lessuggesties en opdrachten kan een leerkracht snel aan de slag.
- Spellen zijn een didactische werkvorm en vormen een goede afwisseling op normale werkvormen.